ยาสมุนไพร

5 วิธีการเลือกใช้ยาสมุนไพร รู้ทันก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า

วิธีใช้ยาสมุนไพรให้ปลอดภัยต้องทำอย่างไร วันนี้ Medicos มีคำตอบมาฝากคนที่สนใจใช้สมุนไพรไทยในการบรรเทารักษาอาการเช่นคุณ รวมถึงผู้ประกอบการที่สนใจสร้างแบรนด์สมุนไพรแคปซูลเช่นกัน บอกเลยว่าอ่านจบแล้วมั่นใจและใช้ได้อย่างถูกต้องแน่นอน


สารบัญเนื้อหามาทำความรู้จักยาสมุนไพรกันให้มากขึ้น

“สมุนไพร” คือ ผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ ที่ใช้ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร

จากข้อมูลตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ให้ความหมายของ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ได้แก่

1. ยาจากสมุนไพร หมายถึง ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ประกาศกำหนด เพื่อการบำบัด รักษา และบรรเทาความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือการป้องกันโรค 

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ สำคัญที่เป็นหรือแปรสภาพจากสมุนไพร ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้แก่มนุษย์เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ หรือการ ทำงานของร่างกายให้ดีขึ้น เสริมสร้างโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 

3. วัตถุอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 


5 วิธีการใช้ยาสมุนไพรให้ปลอดภัย

5 วิธีการใช้ยาสมุนไพรให้ปลอดภัย ที่เรานำมาเสนอทุกคนเป็นการใช้ข้อมูลจากหลัก 5 ถูก โดยการรวบรวมข้อมูลจากคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มี 5 วิธีการใช้ยาสมุนไพรให้ปลอดภัย ดังนี้

1. ถูกต้น

วิธีการใช้ยาสมุนไพรให้ปลอดภัยข้อแรกคือ การเลือกใช้ให้ถูกต้น เพราะพืชแต่ละชนิดอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ต่อให้เป็นพืชชนิดเดียวกัน ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ ทำให้ผู้ใช้อาจสับสันระหว่างแต่ละสายพันธุ์ได้ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องศึกษาข้อมูลลักษณะของต้นให้ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ใช้สมุนไพรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด

2. ถูกส่วน

วิธีการใช้ยาสมุนไพรให้ปลอดภัยข้อต่อมาคือ การเลือกใช้ให้ถูกส่วน เช่น ราก ใบ ผล ดอก หรือเหง้า รวมถึงความอ่อนแก่ของสมุนไพร เพราะแต่ละส่วนอาจมีสารสำคัญหรือองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน บางส่วนสามารถใช้เป็นยา แต่บางส่วนอาจเป็นพิษที่ก่อให้เกิดผลค้างเคียงหรืออันตรายได้ ดังนั้นจะต้องศึกษาข้อมูลและเลือกใช้ให้ถูกต้อง

3. ถูกขนาด

วิธีการใช้ยาสมุนไพรให้ปลอดภัยวิธีต่อมาคือ การเลือกใช้ให้ถูกขนาด การใช้สมุนไพรในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการบรรเทาอาการ รักษาโรค หรือผลข้างเคียงที่มีต่อร่างกายได้ ดังนั้นหากผู้ใช้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของปริมาณการใช้สมุนไพรหรือผลกระทบที่มีต่อร่างกาย อาจต้องมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ก่อนการใช้งาน

4. ถูกวิธี

วิธีการใช้ยาสมุนไพรให้ปลอดภัยวิธีต่อมาคือ การเลือกใช้ให้ถูกวิธี เช่น สมุนไพรบางชนิดใช้สำหรับกิน, สูดดม, ทา, พอก, หรือแช่ ด้วยวิธีการคั้นสด, การต้ม, การดอง, หรือการสกัด ซึ่งหากใช้ไม่ถูกวิธีอาจส่งผลอันตรายต่อร่างกาย หรือได้รับในปริมาณที่เยอะหรือน้อยเกินไปได้ หรือไม่ควรใช้ร่วมกับอะไร ผู้ใช้จึงต้องศึกษาข้อมูลวิธีการใชสมุนไพรนั้น ๆ ให้ถูกต้อง

5. ถูกโรค

วิธีการใช้ยาสมุนไพรให้ปลอดภัยวิธีสุดท้ายคือ การเลือกใช้ให้ถูกกับโรค โดยควรศึกษาว่าสมุนไพรชนิดไหนช่วยบรรเทาอาการใด เพื่อช่วยบรรเทาอาการได้อย่างตรงจุดและปลอดภัย โดยผู้ใช้สามารถศึกษาได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย หรือเภสัชกร เป็นต้น 

จาก 5 วิธีการใช้ยาสมุนไพรให้ปลอดภัยหลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกว่ามีความยุ่งยากในการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการเลือกใช้ยาสมุนไพรชนิดแคปซูลอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกและปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้ จะมีข้อดีอย่างไรบ้าง ตามไปอ่านกันได้ในหัวข้อถัดไปเลย


ข้อดีของการใช้ยาสมุนไพรชนิดแคปซูล

1. ความสะดวกในการบริโภค

ข้อดีข้อแรก คือ ความสะดวกในการบริโภค เพราะ สมุนไพรถูกแปรรูปและพัฒนาในรูปแบบของเม็ดแคปซูล จึงง่ายต่อการรับประทาน ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องต้มหรือเคี่ยวเอง ที่สำคัญยังสามารถพกติดตัวและหยิบขึ้นมารับประทานได้เมื่อมีอาการ

2. ควบคุมปริมาณสารสำคัญได้เหมาะสม

ยาสมุนไพรชนิดแคปซูลที่ถูกผลิตออกมานั้นจะถูกพัฒนาและควบคุมปริมาณสารสำคัญได้เหมาะสมต่อการบรรเทาอาการ จึงทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องคิดหรือคำนวณปริมาณขณะใช้ เพียงรับประทานตามที่ฉลากยาได้ระบุไว้ 

3. ความปลอดภัย

เนื่องจากยาสมุนไพรชนิดแคปซูลที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด จะต้องมีเลขทะเบียนยาแผนโบราณ หรอเลขทะเบียนยา G ที่ทางอย. รองรับ โดยการตรวจสอบสามารถนำเลขไปเช็กกับเว็บไซต์ของทางอย. ได้ จึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยและมาตรฐานของยาสมุนไพรชนิดแคปซูลแต่ละแบรนด์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานที่ผลิตที่ได้รับการอนุญาตจากอย. ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจในมาตรฐานของสถานที่ผลิตตามที่ระบุไว้ในฉลากยาได้อีกด้วย

ที่สำคัญวิธีการใช้ยาสมุนไพรชนิดแคปซูลให้ปลอดภัย คุณควรอ่านฉลากยาก่อนใช้งาน ที่ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณที่ควรใช้, ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร, ผลข้างเคียงที่อาจเกิด, สถานที่ผลิต, และวันที่ผลิตและหมดอายุ เป็นต้น และหากใครที่สนใจผลิตยาสมุนไพรชนิดแคปซูลแบรนด์ของตัวเองกับ MEDICOS สามารถคลิกที่นี่เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ มาที่นี่ครบจบที่เดียว มั่นใจได้ในมาตรฐานและประสบการณ์ด้านการผลลิต และเรามีบริการขึ้นทะเบียนยา G อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก

กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร. (ม.ป.ป.). แนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. https://herbal.fda.moph.go.th/media.php?id=512117989898854400&name=1.%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3-1.1.pdf
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์. (2563, 15 เมษายน). ยาสมุนไพร ปลอดภัย เมื่อใช้ถูกหลัก. Mahidol. https://www.gj.mahidol.ac.th/main/ttm/herb-right/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.