เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวด ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และอุปกรณ์การนวดครบวงจรในไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้สินค้ามีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า เราจึงไม่เคยหยุดค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมดังปรัชญาที่ว่า “เมดิคอส สัมผัสแห่งคุณภาพ”

      บริษัทฯ ทุ่มเทค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตลอด 40 ปี โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างสอดคล้อง นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดดเด่นทั้งในแง่คุณภาพ รูปลักษณ์ และตอบสนองความหลากหลายในการใช้งาน ทำให้ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า จะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเท่านั้น” 

– ภก.ปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้ก่อตั้ง บริษัท เมดิคอส จำกัด