ขั้นตอนการผลิต

เครื่องสำอางค์ และ ยาแผนโบราณ

ขั้นตอนการผลิต

เครื่องสำอางค์ และ ยาแผนโบราณ

Cosmetic manufacturing

บริการผลิตเครื่องสำอาง

เรามีบริการผลิตเครื่องสำอางค์ตามมาตรฐานการผลิตสากล GMP ในรูปแบบ OEM และ ODM พร้อมออกแบบ และ ขึ้นทะเบียน อ.ย.

รายละเอียดการผลิต
OTC Manufacturing

บริการผลิตยาแผนโบราณ

เรามีบริการผลิตยาแผนโบราณมาตรฐานสากล ในรูปแบบ OEM และ ODM พร้อมบริการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ G ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกต้อง

รายละเอียดการผลิต