ขั้นตอนการผลิตยาแผนโบราณ

ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ MEDICOS

ขั้นตอนการผลิตยาแผนโบราณ

บริการผลิตยาแผนโบราณตามความต้องการของลูกค้า (OEM)

ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ MEDICOS

บริการผลิตยาแผนโบราณตามความต้องการของลูกค้า (OEM)

1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ

สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสูตร กลิ่น เนื้อสัมผัส และอื่น ๆ อีกมากมายให้ละเอียด ยิ่งรายละเอียดชัดเจนมากเท่าไหร่ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการมากเท่านั้น

2. เจ้าหน้าที่ทำใบเสนอราคา

เมื่อบอกความต้องการทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดทำใบเสนอราคาสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รับทราบ

3. ลูกค้าชำระเงิน

หลังจากที่ได้รับใบเสนอราคาแล้ว ต้องชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาสูตรเป็นขั้นตอนต่อไป

4. เริ่มพัฒนาสูตร

บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาสูตรตามที่แจ้งไว้ในทันทีหลังจากที่คุณชำระเงิน

5. บริษัทฯ ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า

    • กรณี 1 : ลูกค้ายืนยันสูตร
      • เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งตัวอย่างสูตรที่พัฒนาให้แล้ว หากตรงความต้องการ สามารถแจ้งยืนยันได้ทันที เพื่อดำเนินการในขั้นตอนตอนต่อไป
    • กรณี 2 : ลูกค้าต้องการปรับสูตร (ปรับได้ 2 ครั้ง)
      • เมื่อได้รับตัวอย่างสูตรที่เจ้าหน้าที่พัฒนาแล้ว แต่ยังไม่พึงพอใจ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที โดยบริษัทฯ สามารถปรับแก้ให้ได้ 2 ครั้ง

6. ทดสอบความคงตัว 

เมื่อได้สูตรที่พึงพอใจแล้ว ทางบริษัทฯ จะนำสูตรไปทดสอบความคงตัวเป็นเวลา 45 วัน

7. ลูกค้าส่งเอกสารมาที่บริษัทฯ

ในกรณีที่ทดสอบความคงตัวของสูตรเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่กำหนดมาให้บริษัทฯ

8. ขึ้นทะเบียนยา

เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารที่ส่งมาให้ไปขึ้นทะเบียนยา  โดยใช้เวลาขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป

9. ได้รับเลขทะเบียนยา

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการขึ้นทะเบียนยา ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับเลขทะเบียนยาและพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

10. เจ้าหน้าที่ทำใบเสนอราคาผลิต

หลังจากได้รับเลขทะเบียนยาเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำใบเสนอราคาผลิตให้กับคุณ

11. ลูกค้าชำระเงิน

หลังจากที่ได้รับใบเสนอราคาแล้ว ให้ชำระเงินทันที เพื่อเริ่มดำเนินการผลิตต่อไป

12. ขั้นตอนการผลิต

หลังจากที่บริษัทได้รับเงินค่าผลิตแล้ว บริษัทจะดำเนินการผลิตตามที่ตกลงไว้ทันที

13. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำไว้ล่วงหน้า จะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือในทันที หลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งผลการผลิตเสร็จสิ้น

14. จัดส่งผลิตภัณฑ์

เมื่อดำเนินการชำระค่าผลิตแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปตามที่อยู่ที่กำหนดไว้

บริการผลิตยาแผนโบราณภายใต้สูตรของบริษัท (ODM)

1. ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต

สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้จากเว็บไซต์ oem.thaimedicos.com หรือติดต่อขอแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line : @medicos-thailand หรือโทร 087-933-2400

2. ลูกค้าสั่งซื้อตัวอย่างหรือเข้ามาทดลองผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ

เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้แล้ว สามารถสั่งซื้อตัวอย่างหรือเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อทดลองผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตได้ 

3. เจ้าหน้าที่จัดทำใบเสนอราคา

เมื่อตกลงเรื่องผลิตภัณฑ์กับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการสรุปรายละเอียดและจัดทำใบเสนอราคาให้รับทราบ

4. ลูกค้าชำระเงิน

หลังจากที่ตกลงรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แล้ว ต้องทำการชำระเงินให้เรียบร้อย ซึ่งบางกรณีจำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำก่อน ก็จะสามารถจ่ายได้ในขั้นตอนนี้เลย

5. ลูกค้าส่งเอกสารมาที่บริษัทฯ

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ เช่น  เอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา เอกสารการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

6. เข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว จะดำเนินการออกแบบตามที่กำหนดทันที

7. ลูกค้ายืนยันงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลังจากที่ทางบริษัทได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว ควรตรวจงานอย่างละเอียด หากต้องการแก้ไขสามารถแจ้งได้ทันที แต่ถ้าหากพึงพอใจในงานออกแบบแล้ว สามารถแจ้งยืนยันงานออกแบบได้เลย

8. ขึ้นทะเบียนยา

เมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการขึ้นทะเบียนยาให้กับผลิตภัณฑ์  โดยใช้เวลาขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป

9. ได้รับเลขทะเบียนยา

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการขึ้นทะเบียนยา ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับเลขทะเบียนยาและพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

10. ขั้นตอนการผลิต

หลังจากได้รับเลขทะเบียนยาแล้ว ทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการผลิตทันที

11. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)

เมื่อบริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผล และในกรณีที่จ่ายค่ามัดจำแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนส่งผลิตภัณฑ์

12. จัดส่งผลิตภัณฑ์

เมื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งไปยังสถานที่ที่ได้แจ้งไว้