น้ำมันหอมระเหย กลิ่น Forest-in-the-Rain

” พักกายจากวันที่แสนเหนื่อยล้าไปกับกลิ่นหอมเย็นอ่อน ๆ ของ Basil และ Rosemary พร้อมเพิ่มพลังการผ่อนคลายด้วยกลิ่นอันปลอดโปร่ง โล่งสบายของ Juniper ออกมาเป็นความหอมสบายราวกับอยู่ท่ามกลางป่ายามฝนพรำ

Basil

Rosemary

Juniper