น้ำมันหอมระเหย กลิ่น Happy-Home

” เปลี่ยนบรรยากาศในบ้านให้น่าอยู่ ไปกับกลิ่นโทน Citrus ของ Orange และ Bergamot ผสานความเย็นอ่อน ๆ ของ Peppermint ช่วยให้คุณผ่อนคลายที่บ้านได้อย่างเต็มที่ “

Peppermint

Orange

Bergamot