บริการของเรา

เรารับผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนโบราณ และ สินค้าสปาแบบครบวงจร คุณสามารถเลือกบริการได้ดังนี้

บริการของเรา

เรารับผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนโบราณ และ สินค้าสปาแบบครบวงจร คุณสามารถเลือกบริการได้ดังนี้

Research & Development

บริการวิจัยและพัฒนา

เรามีบริการวิเคราะห์สูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดจากสูตรมาตรฐานหรือคิดค้นสูตรใหม่ตามความต้องการของคุณด้วยบุคลากรทีมวิจัยและพัฒนาที่มากประสบการณ์ โดยยึดถือการผลิตอย่างมีคุณภาพและตรงความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะตรงใจและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแน่นอน

ODM

บริการผลิตสินค้าภายใต้สูตรสินค้าของบริษัท

บริการผลิตสินค้าภายใต้สูตรสินค้าของบริษัท สามารถทำได้โดยใช้ระยะเวลาขั้นต่ำเพียง 7 วัน คุณก็สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายได้ พร้อมบริการจดแจ้งขึ้นทะเบียน อย. และออกแบบบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย ทำให้คุณมั่นใจไร้กังวล

OEM

บริการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

บริการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้านั้น คุณสามารถวางใจได้ว่าทุกสูตรที่ออกแบบและผลิตขึ้นตามความต้องการนั้นจะตรงใจและปลอดภัย มีคุณภาพ เนื่องจากเรามีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มากประสบการณ์ อีกทั้งยังใช้เวลาขั้นต่ำเพียง 15 วันคุณก็มีสินค้าพร้อมจำหน่ายได้ทันที

Design

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้านั้น คุณสามารถเสนอไอเดียและบอกความต้องการของคุณให้เรารับทราบได้อย่างเต็มที่ เรายินดีรับฟังทุกข้อเสนอ เพื่อนำไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ออกมาสวยงามและตรงใจคุณมากที่สุด

FDA Registration

บริการขึ้นทะเบียน เครื่องสำอาง และ ยาแผนโบราณ

เรามีบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางและยาแผนโบราณ โดยอำนวยความสะดวกให้คุณในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถติดตามผลได้ตลอด คุณจึงสบายใจไร้กังวลในขั้นตอนเหล่านี้ได้เลย

Research & Development

บริการวิจัยและพัฒนา

เรามีบริการวิเคราะห์สูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดจากสูตรมาตรฐานหรือคิดค้นสูตรใหม่ตามความต้องการของคุณด้วยบุคลากรทีมวิจัยและพัฒนาที่มากประสบการณ์ โดยยึดถือการผลิตอย่างมีคุณภาพและตรงความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะตรงใจและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแน่นอน

รายละเอียด
ODM

บริการผลิตสินค้าภายใต้สูตรสินค้าของบริษัท

บริการผลิตสินค้าภายใต้สูตรสินค้าของบริษัท สามารถทำได้โดยใช้ระยะเวลาขั้นต่ำเพียง 7 วัน คุณก็สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายได้ พร้อมบริการจดแจ้งขึ้นทะเบียน อย. และออกแบบบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย ทำให้คุณมั่นใจไร้กังวล

รายละเอียด
OEM

บริการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

บริการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้านั้น คุณสามารถวางใจได้ว่าทุกสูตรที่ออกแบบและผลิตขึ้นตามความต้องการนั้นจะตรงใจและปลอดภัย มีคุณภาพ เนื่องจากเรามีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มากประสบการณ์ อีกทั้งยังใช้เวลาขั้นต่ำเพียง 15 วันคุณก็มีสินค้าพร้อมจำหน่ายได้ทันที

รายละเอียด
Design

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้านั้น คุณสามารถเสนอไอเดียและบอกความต้องการของคุณให้เรารับทราบได้อย่างเต็มที่ เรายินดีรับฟังทุกข้อเสนอ เพื่อนำไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ออกมาสวยงามและตรงใจคุณมากที่สุด

รายละเอียด
FDA Registration

บริการขึ้นทะเบียน เครื่องสำอาง และ ยาแผนโบราณ

เรามีบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางและยาแผนโบราณ โดยอำนวยความสะดวกให้คุณในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถติดตามผลได้ตลอด คุณจึงสบายใจไร้กังวลในขั้นตอนเหล่านี้ได้เลย

รายละเอียด